Електрически конвектори BETA

Комфорт

Конвекторите са алтернативен метод за отопление на жилищни, офис-сгради, хотелски комплекси и други обекти, където се предвижда отопление с електричество. За постигане на добър ефект са необходими между 35 и 50W/m3, в зависимост от топлоизолацията на помещението. Конвекторите ENSTO имат прецизен вътрешен термостат /точност до 0,1°С/ и благодарение на по-голямата си излъчвателна повърхност са изключително икономични и ефективни - 30% по-нисък разход на ел.енергия и 100% превръщане на електричеството в топлина.

Към магазина