Нагревателни кабели с вграден термостат и щепсел

Директен монтаж

Размразяване на тръби

Размразяване на тръби

Размразяване на улуци и водостоци

Размразяване на улуци и водостоци

Размразяване на външни площи

Размразяване на външни площи

Двупроводните нагревателни кабели са подготвени за директен монтаж (дори от неспециалисти).

Освен общоизвестните нагревателни кабели има и други, създадени за определени видове дейности.

Един от моделите нагревателни кабели е създаден за отопление на тръби и тръбни изделия. Характерно за тях е, че са готов продукт. Имат фабрично вграден терморегулатор и запресован щепсел за директно включване към електрическата мрежа - 220V.

Друг модел нагревателни кабели с вграден терморегулатор са предназначени за отопление на улуци, водостоци и други открити площи (коритa, улaми). Те са само за работа на открито.